برنامه کاری دفتر تعاونی اعتبار

  روزهای شنبه    و    دوشنبه

ساعت کار

شش ماهه اول سا ل(فروردین تا شهریور) ۱۷:۳۰      لغایت   ۱۹
شش ماهه دوم سا ل(مهر تا اسفند) ۱۶:۳۰      لغایت   ۱۸
آدرس:جنب مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک یزد تلفن دفتر: ۳۷۲۶۳۱۱۶

سامانه اطلاع رسانی تعاونی اعتبار ناحیه یک یزد راه اندازی شد

به منظور اطلاع  رسانی دقیق تر و همچنین ایجاد امکانات جدید در بستر اینترنت جهت سهولت در امور اعضا محترم این سایت راه اندازی گردید . امید است از پشنهادات شما عزیزان در هر چه بهتر نمودن امکانات بهره مند گردیم .