قابل توجه اعضا محترم طرح فروش ویژه مسکن لاهیجان در بخش طرح ها و خدمات   فعال شده و امکان شرکت در این طرح فراهم می باشد